Uitvaart en coronavirus

Uitvaart en coronavirus

Wat betekent het als een dierbare nu overlijdt?

Vanzelfsprekend volg ik nauwgezet de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en volgen we de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche.

De uitgangspunten zijn:

  • bescherming van de betrokken familie, onze medewerkers en onszelf;
  • de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • waarborgen van de continuïteit van onze dienstverlening, onder de huidige omstandigheden.

Een dierbare overlijdt. Wat moet ik doen?

U kunt mij 24 uur per dag bellen, 06 10 26 74 67.

Hoe dient u te handelen als een dierbare overlijdt?

Dit is per situatie verschillend en bespreken we tijdens uw melding.

Vanaf 15 maart dien ik  – in principe – de uitvaarten zoveel als mogelijk telefonisch of middels een digitale mogelijkheid (zoals face-time) te bespreken. De gemaakte afspraken bevestig ik steeds per mail, waarbij ik de opdrachtgever vraag deze voor akkoord te bevestigen.

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?

Ja, de overledene mag thuis opgebaard worden, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uiteraard bespreek ik deze met u. Helaas kunnen er nu geen nabestaanden aanwezig zijn bij de laatste verzorging.

 Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?

Bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, zijn vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer toegestaan. In de hele uitvaartbranche geldt dat het aantal personen in een afscheidsdienst niet groter mag zijn dan 30. Wie die dertig personen zijn, is aan de nabestaanden.

Er worden geen condoleancemappen neergelegd.

Bij een crematie kunnen de naasten niet mee naar de ovenruimte e/o aanwezig zijn bij de invoer. Ook is er helaas geen openbaar rouwbezoek meer mogelijk.

Ik ben me er heel erg van bewust dat dit drastische en zeer ingrijpende maatregelen zijn, zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij u graag met uw hele familie, uw vrienden en andere genodigden samen wilt zijn. Samen rouwen, met elkaar het verlies delen, is zo ontzettend belangrijk.

Ik zal dan ook bij elke melding, samen met de direct naasten, alle mogelijkheden bespreken. Zo kan ik voor u proberen een livestreamverbinding tot stand te brengen, zodat thuis het afscheid gevolgd kan worden. Ook bied ik u de mogelijkheid aan van een opname van het afscheid, die later teruggekeken kan worden.

Een herdenkingsdienst, enige tijd na een ‘stille afscheidsdienst’, is ook een optie.

Horecamogelijkheden

Ook de crematoria en uitvaartcentra mogen geen horeca aanbieden.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel? 

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Dit geldt ook voor zoenen e/o knuffelen. Ook geldt het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden.

In plaats van handen schudden kan men b.v. een hand op het hart leggen of met de handen een hartje maken als gebaar van liefde en steun. Ook kan men b.v. een kleine buiging maken.

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoening – naar de uitvaart komen?

Ik doe een dringend beroep op ieders gezonde verstand om zorgvuldig te handelen in belang voor zichzelf en voor anderen. Ik kan niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid.

Tips

Ik adviseer nabestaanden om goed na te denken over de tekst in een rouwkaart en eventuele rouwadvertentie. Het plaatsen van een advertentie vooraf is mogelijk, maar dan met de mededeling dat het afscheid in besloten kring is. U kunt ook overwegen ná de afscheidsdienst een advertentie te plaatsen met de mededeling dat het afscheid inmiddels in besloten kring heeft plaatsgevonden.

Deze maatregelen gelden in principe tot 6 april 2020 en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Ik wens u heel veel wijsheid en kracht in deze hectische en vreemde tijd. Bij vragen mag u altijd contact met me opnemen.

Zorg goed voor elkaar.