Ritueel Begeleider

Ritueel begeleider

Wat doe je als ritueel begeleider?

Soms spreekt men ook van woorddienstbegeleider. Samen met u e/o uw naasten geef ik inhoudelijk vorm aan de afscheidsdienst. Ik geef advies bij het vinden van passende teksten, gedichten en muziek. Ik kan op verzoek het levensverhaal schrijven en uitspreken. Maar het is ook mogelijk nabestaanden te coachen, als u een eigen bijdrage wil leveren. Daarnaast organiseer ik herdenkingsmomenten (zoals Wereldlichtjesdag) en verzorg ik lezingen.

Hoe wil je afscheid nemen?

Zowel de wensen van de overledene als de wensen van de naasten spelen daarbij een rol. Ik breng die wensen bij elkaar en sta de naasten bij om vorm en inhoud te geven aan het afscheid.

Persoonlijk afscheid

Er is veel mogelijk als het gaat om afscheid nemen. Neem alleen al de locatie. Een dienst kan plaatsvinden in de kerk of crematorium, maar ook op de begraafplaats, in een horecagelegenheid, buurthuis, op school of thuis. Het mooie van al die mogelijkheden is dat een uitvaart echt persoonlijk kan zijn. Passend bij zowel de wensen van de overledene als de nabestaanden.

Een persoonlijk afscheid is buitengewoon waardevol. Als ritueel begeleider help ik naasten daarom invulling te geven aan een persoonlijke afscheidsdienst met warmte en betrokkenheid, ritme en rust (waar een uitvaartondernemer zicht richt op de organisatie, richt ik me met name op de afscheidsdienst). Dat geeft overzicht en vertrouwen in de emotionele en hectische periode die aanbreekt als iemand overlijdt.

De juiste woorden

Als ritueel begeleider help ik de woorden te vinden die recht doen aan iemands persoonlijkheid, levensloop en de emoties bij de nabestaanden. Ik geef op warme, persoonlijke wijze woorden aan gevoelens van verdriet, wanhoop, verlies en dankbaarheid.

Om er achter te komen welke woorden passen bij de overledene, ga ik in gesprek met de naasten. Daarbij luister ik achter de woorden. Zo vorm ik me een beeld van iemands leven en persoonlijke eigenschappen. Als ik ook betrokken was als stervensbegeleider, heb ik de naasten en de overledene op die manier vaak al beter leren kennen.

Alle gesprekken en ontmoetingen stellen me in staat om heel persoonlijke afscheidswoorden op te schrijven. Of ik help nabestaanden bij het schrijven. Met gedichten, gebeden en uitspraken kunnen we deze woorden extra kracht bijzetten.

Als er pijnpunten zijn

Soms domineren na iemands overlijden gevoelens van verdeeldheid, pijn en boosheid. Dan is het extra moeilijk om een persoonlijk afscheid samen te stellen. Juist ook in deze ingewikkelde situaties kan ik bemiddelen en advies geven. Zodat uiteindelijk iedereen zich op zijn gemak voelt bij de dienst.

Hoe werkt het?

Ik nodig naasten uit om het afscheid samen vorm te geven. Ik geef advies en kom met ideeën. Tegelijkertijd moedig ik naasten aan zoveel mogelijk zelf te doen. Dat helpt namelijk om gevoelens van verlies en verdriet te delen. Natuurlijk ben ik er wel voortdurend als achtervang. Gaat iets niet, dan neem ik het over. Ik kan bijvoorbeeld een tekst voordragen, als een naaste aangeeft dat dit hem of haar niet lukt.

Kosten

Wanneer ik het verzoek krijg de gehele uitvaart te verzorgen, zijn mijn onkosten als ritueel begeleider opgenomen in mijn basistarief.

Maar ik kan ook gevraagd worden om enkel en alleen als ritueel begeleider voor te gaan (door andere families of uitvaartondernemers). Dan zijn er aan mijn diensten als ritueel begeleider kosten verbonden. Voor een indicatie kunt u te allen tijde contact met me opnemen.

“Wilma toont betrokkenheid, aandacht en inlevingsvermogen”

“Wilma heeft goed geluisterd naar de verhalen van ons over onze overleden moeder. Op de juiste manier heeft ze haar leven (vreugde en verdriet) weergegeven in de dienst. Precies zoals wij het wilden. Betrokkenheid, aandacht, inlevingsvermogen, zijn dan ook de kwaliteiten die bij Wilma horen.”

“Het bespreken van een uitvaart is altijd een emotioneel proces.”

fotografie: Henri van Weert