Uitvaarten en coronavirus

UITVAART EN CORONAVIRUS

Vanzelfsprekend volg ik nauwgezet de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en volgt de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaan rouwbezoeken gewoon door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U kunt mij 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 06 10267467. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus.

 

Kom ik (of een van mijn collega’s) dan ook langs?

Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt is het uitgangspunt dat wij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het coronavirus. Wanneer nabestaanden niet besmet zijn en niet in quarantaine zijn, wordt de uitvaart op de gebruikelijke wijze geregeld. Alleen mensen met ziekteverschijnselen en die het Corona-virus dragen, zijn besmettelijk.

Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, dan wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie of face-time.

Hebben nabestaanden vermoedelijk het Coronavirus, dan wordt per situatie samen met de nabestaanden gekeken wat een passende oplossing is. Ook dan is telefonie of digitale communicatie een mogelijkheid.

 

Wat gebeurt er met uw dierbare die besmet is met het Coronavirus?

Uitvaarten kunnen gewoon doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Alleen lichte balseming is niet toegestaan. Rouwbezoeken kunnen gewoon doorgaan. Mijn collega’s volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

 

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

 

 

 Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?

Vooralsnog ziet het RIVM geen reden de uitvaartplechtigheid te verbieden. U kunt samen met uw familieleden, vrienden en kennissen afscheid nemen van uw overledene.

Mocht een familielid besmet zijn met het coronavirus en u het van het allergrootste belang vindt dat hij/zij de uitvaartplechtigheid bijwoont, dan kunt u uitstel van de uitvaart vragen. Ik kan u daarbij helpen.

Uitstel vragen van de uitvaart kan ook als zwaar worden ervaren. De uitvaartplechtigheid is namelijk het moment van het echte afscheid waarna het rouwproces op gang komt. U kunt ook overwegen om de uitvaartplechtigheid toch door te laten gaan waarbij het zieke familielid via internet het afscheid kan bijwonen.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel? 

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden.

 

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoening – naar de uitvaart komen?

Wij doen een dringend beroep op ieders gezonde verstand om zorgvuldig te handelen in belang voor zichzelf en voor anderen. Wij kunnen niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid.

 

 

 

(bronnen: BGNU, RIVM, GGD)